Προτροπή σε άμεσες ενστάσεις

Αγαπητά μας μέλη,

Αν και έχει νομοθετηθεί η δαπάνη αγοράς προϊόντων εντός του 30ημέρου ισχύος της συνταγής, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη το ηλεκτρονικό σύστημα από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ στα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα κάποιες από τις αιτήσεις να μη μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το σύστημα.

Γι’αυτό το λόγο πολλά τοπικά καταστήματα του ΕΟΠΥΥ καθυστερούν τις εκκαθαρίσεις των αιτημάτων μέχρι τη λύση του θέματος. Η συσσώρευση όμως των αιτημάτων αρχίζει να τους δημιουργεί και εσωτερικά λειτουργικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να προβούν σε τελικές απορρίψεις αιτημάτων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο μόνος τρόπος να πιέσουμε για την αποκατάσταση του προβλήματος είναι οι άμεσες ενστάσεις (εντός το πολύ 30 ημερών) σε κάθε απόφαση απόρριψης ή μερικής εκκαθάρισης. Λόγω του νομοθετημένου πια 30ημέρου αγορών, αυτές δε μπορούν πάρα να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα αναγκαστεί με τη σειρά της, λόγω των μαζικών υποβολών, να ασκήσει πίεση στη Διεύθυνση Πληροφορικής για άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.

Οι Σύλλογοι θα είναι δίπλα στα μέλη που χρειάζονται πληροφορίες σχετικά τη διαδικασία των ενστάσεων.

Τέλος συνιστούμε μέχρι να διορθωθεί επιτέλους το μηχανογραφικό πρόβλημα να τηρείται από εδώ και στο εξής το δεκαήμερο προς αποφυγή καθυστέρησης αποζημιώσεων.

 

Το Δ.Σ της Εστίας της Κοιλιοκάκης

Σε συνεργασία με τους Συλλόγους:
Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης
Δράση για την Κοιλιοκάκη

Προτροπή σε άμεσες ενστάσεις
Facebook
YouTube