Οδηγίες ΕΟΠΠΥ για τη Συνταγογράφηση Προϊόντων Χ.Γ.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναγνωρίζει επίσημα την κοιλιοκάκη ως νόσημα (ΦΕΚ 4898/1-11-2008) και επιτρέπει τη συνταγογράφηση προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη, αποζημιώνοντας τα βασικά είδη:

 • ΑΛΕΥΡΙΑ
 • ΨΩΜΙ
 • ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ
 • ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ & ΜΠΑΡΕΣ
 • ΖΥΜΑΡΙΚΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ
 • ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΚΑΙ ΣΝΑΚ
 • ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ Ή ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ

Εφόσον αυτά περιέχουν άλευρα χωρίς γλουτένη για την παρασκευή τους. Δείτε αναλυτικά εδώ


Σημαντική ενημέρωση (18/11/2022): Μετά από πρόσφατη οδηγία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει αναρτηθεί νέα λίστα προϊόντων που δικαιολογούν δαπάνη, την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ. Η λίστα αυτή δημιουργήθηκε μετά από κοινή διαβούλευση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τους συλλόγους Η Εστία της Κοιλιοκάκης, Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης και Δράση για την Κοιλιοκάκη (δείτε τις σχετικές αναρτήσεις: εδώ και εδώ).


Η αποζημίωση ορίζεται σε ποσό μέχρι 100 ευρώ μηνιαίως για ενήλικες και μέχρι 150 ευρώ μηνιαίως για παιδιά, με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου κατά 10% (90€ και 135€ τελική επιστροφή αντίστοιχα), και αφορά την αγορά των προαναφερθέντων προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη, από το ελεύθερο εμπόριο βάσει αποδείξεων αγοράς όπου θα περιγράφεται το προϊόν (με την ένδειξη “χωρίς γλουτένη“) και η τιμή μονάδος του προϊόντος και θα κατατίθεται στον ΕΟΠΥΥ.

Κριτήριο για την αποζημίωση των δικαιούχων είναι η αδυναμία προμήθειας των ειδικών σκευασμάτων χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους.

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δίνει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφηση των προϊόντων ειδικής διατροφής για τους πάσχοντες από την κοιλιοκάκη, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν την πρώτη φορά.


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.


Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στις ΠΕ.ΔΙ για αποζημίωση του δικαιούχου, θα πρέπει να κατατίθενται μαζί με την αίτηση τα κατωτέρω έγγραφα:

 • Μηνιαία γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα & την υπογραφή του ελεγκτή ιατρού.
  (*** Αν είναι άυλη η συνταγογράφηση – δείτε παρακάτω ***).
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί αδυναμίας προμήθειας των ειδικών σκευασμάτων χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους.
 • Παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο ή απόδειξη), όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα σκευάσματα με την εμπορική ονομασία, τη σήμανση ’’χωρίς γλουτένη’’, τα τεμάχια αυτών και την τιμή τους. Στις περιπτώσεις αποδείξεων ταμειακών μηχανών είναι απαραίτητη η σφραγίδα του προμηθευτή στο πίσω μέρος καθώς και το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου.
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης για την απόδοση της δαπάνης.

Στην πρώτη υποβολή των δικαιολογητικών θα πρέπει επίσης να κατατεθεί αντίγραφο των διαγνωστικών εξετάσεων, ήτοι βιοψία εντέρου και ιστολογική έκθεση, διαδικασία που γίνεται άπαξ για την διάγνωση της νόσου και αντισώματα έναντι κοιλιοκάκης.

Η αρχική γνωμάτευση χορηγείται από γαστρεντερολόγους ή παιδιάτρους που υπηρετούν στους φορείς που αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, ενώ η συνέχιση της αγωγής μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον από παθολόγους ή γενικούς ιατρούς που υπηρετούν στους ίδιους φορείς.

Γνωματεύσεις Άυλης Συνταγογράφησης

Εφόσον η ετήσια συνταγογράφηση των σκευασμάτων ειδικής διατροφής έχει υλοποιηθεί άυλα, οι μηνιαίες γνωματεύσεις είναι διαθέσιμες στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (δείτε εδώ πληροφορίες για ενεργοποίηση) στην κατηγορία Φάκελος Γνωματεύσεις:

Προσοχή: Κάθε γνωμάτευση έχει μοναδικό κωδικό και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (στήλη Διάρκεια). Το 10ήμερο εκτέλεσης των συνταγών από την έναρξη της χρονικής περιόδου εξακολουθεί να ισχύει, οπότε οι ημερομηνίες αποδείξεων από τις δαπάνες θα πρέπει να είναι μέχρι 10 ημέρες από την έναρξη της περιόδου Διάρκειας (πχ. στην παραπάνω εικόνα από 21 ώς 30 του κάθε μήνα). Ο κωδικός της γνωμάτευσης θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση αποζημίωσης κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ.

Υπόδειγμα Γνωμάτευσης-Βεβαίωσης
με Λίστα Ειδών Διατροφής

Για τη συνέχιση της αγωγής θα πρέπει υποχρεωτικά στις νέες συνταγές να αναγράφεται στο πεδίο Πληροφορίες το κείμενο “Έγινε επανεκτίμηση της θρέψης μετά από έλεγχο των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων” (όχι στα Σχόλια, αλλά στις Πληροφορίες ώστε να φαίνεται στην εκτύπωση της συνταγής).

Παράδειγμα νέας συνταγής για συνέχιση αγωγής

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση αποζημίωσης και την υπεύθυνη δήλωση αδυναμίας προμήθειας από εδώ:

Αίτηση Αποζημίωσης Σκευασμάτων
Χωρίς Γλουτένη

Υπεύθυνη Δήλωση Αδυναμίας
Προμήθειας Σκευασμάτων

Σε περίπτωση που είστε ανασφάλιστος ή έχετε χάσει την ασφαλιστική σας ικανότητα, έχετε κι εσείς δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης που αποζημιώνει τα προϊόντα χωρίς γλουτένη. Διαβάστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας ΕΟΠΥΥ Δυτικής Ελλάδος
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ της περιοχής σας:

 • Ιωάννινα: τηλ. 26510-79738 και 26510-83085
 • Άρτα: τηλ. 26810-21293 έως 8
 • Ηγουμενίτσα: τηλ. 26650-27663
 • Πρέβεζα: τηλ. 26820-89056 και 26820-89632
 • Κοζάνη: τηλ. 24613-51163
 • Μεσολόγγι: τηλ. 26310-55680
 • Λευκάδα: τηλ. 26450-23985
 • Κέρκυρα: τηλ.3026610-81267
 • Τρίκαλα: τηλ. 24310-77141
 • …περισσότερες Π.Δ. ΕΟΠΥΥ

Επισήμανση: Όταν καλούμε και δεν απαντάει κανείς, πρέπει να επιμένουμε. Λόγω των τηλεφωνικών κέντρων, οι υπάλληλοι μπορεί να είναι απασχολημένοι στις άλλες γραμμές…

Πλήρης ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τη συνταγογράφηση προϊόντων χωρίς γλουτένη

Facebook
YouTube