Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας για Παροχή Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής εισέρχεστε στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύνδεση στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

Σας προτείνουμε τη δημιουργία σελιδοδείκτη της διεύθυνσης αυτής στον Περιηγητή σας (browser) για άμεση πρόσβαση.

Μόλις συνδεθείτε επιλέγετε το πράσινο κουμπί “Υποβολή Ατομικού Αιτήματος(1):

Από τη σελίδα που θα ανοίξει επιλέγετε ως Θέμα Αιτήματος (2) τα Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής (3):

Κάτω από το Θέμα Αιτήματος (2) συμπληρώνετε τον Ταχυδρομικό Κώδικα της περιοχής σας. Έπειτα επιλέγετε αν το αίτημα αφορά εσάς ή προστατευόμενο ανήλικο μέλος (4). Για τη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνετε το ΑΜΚΑ του ανήλικου μέλους. Θα εμφανιστούν αυτόματα τα στοιχεία του ασφαλισμένου και του δικαιούχου. Συμπληρώνετε στα Στοιχεία Δικαιούχου (5)  το IBAN του λογαριασμού και το αιτούμενο ποσό (100€ ή 150€). Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια ή παρατηρήσεις.

Στο κάτω μέρος θα εμφανιστούν οι Διαθέσιμες Συνταγές (6). Επιλέγετε αυτήν που αφορά το αίτημα και πατάτε το πρώτο κουμπί (7) ώστε να τη μεταφέρετε στις Επιλεγμένες.

Ακολουθεί το ανέβασμα των δικαιολογητικών. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα πατάτε το κουμπί + (8) και επιλέγετε το αρχείο που περιέχει τις αποδείξεις σας. Επειδή δέχεται μόνο ένα αρχείο, θα πρέπει να έχετε όλες τις αποδείξεις, φωτογραφημένες μπρος-πίσω, με σφραγίδα, υπογραφή και ονοματεπώνυμο, σε ένα αρχείο pdf. Για τη δημιουργία του αρχείου αυτού προτείνεται η χρήση της δωρεάν εφαρμογής Adobe Scan.

Στη δεύτερη γραμμή του πίνακα, πατάτε το κουμπί + (9) και επιλέγετε φωτογραφία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ή άλλο έγγραφο που να ταυτοποιεί το ΙΒΑΝ. Αν έχετε ήδη ανεβάσει φωτοτυπία του λογαριασμού σε προηγούμενο αίτημα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε επιλέγοντας το δεξί εικονίδιο κάτω από το +.

Για κάθε αρχείο που ανεβάζετε μπορείτε να προσθέσετε σχόλια.

⚠ Προσοχή στο μέγεθος των αρχείων που θα ανεβάσετε. Καλό θα είναι να είναι μικρότερα των 2ΜΒ για να μην έχετε πρόβλημα με τη μεταφόρτωση.

Για την ολοκλήρωση του αιτήματος τσεκάρετε τα κουμπιά 10 και 11 και πατάτε Υποβολή Αιτήματος (12).

Η υποβολή αιτήματος έχει ολοκληρωθεί και θα μπορείτε να τη δείτε στην κατηγορία Ατομικά Αιτήματα Παροχών στο αριστερό μενού.

Facebook
YouTube