Η πρόεδρος της Εστίας της Κοιλιοκάκης, κα. Χριστίνα Καλαμπόκη, και ο αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Παρίσης, συζητούν για την κοιλοικάκη στην ραδιοφωνική εκπομή του Studio E, “Λόγια Σταράτα στα FM” με τη Σοφία Τσέπα. (22/11/2022)

Facebook
YouTube