Φαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφαλίστων

Πρόσβαση στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Στις 28/6/2014 εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ότι: Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους, δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα.

 

Συνεχιζόμενη θεραπεία.

Η Εγκύκλιος 41/2001 του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (η οποία είναι σε ισχύ και σήμερα) αναφέρει ότι: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/51, η ιατρική περίθαλψη παρέχεται εφόσον διαρκεί η ασθένεια, έστω και εάν εν τω μεταξύ έπαψε το ασφαλισμένο πρόσωπο να πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Η συνεχιζόμενη θεραπεία καλύπτει τις παροχές σε είδος.

 

Οδηγίες για την απόκτηση φαρμακευτικής περίθαλψης

Επειδή τα βιβλιάρια ασφάλισης δεν ισχύουν πλέον, οι νεοεγγεγραμμένοι που δεν πήραν ποτέ βιβλιάριο, θα πρέπει να κατεβάσουν και να εκτυπώσουν το έντυπο “Παρατάσεις Συνεχιζόμενης Θεραπείας“. Το έντυπο αυτό θα παίζει το ρόλο του βιβλιαρίου – όσοι εγγεγραμμένοι ανασφάλιστοι έχουν ήδη βιβλιάριο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αντίστοιχη σελίδα που υπάρχει σε αυτό. Θα συμπληρώνεται και σφραγίζεται από τον θεράποντα γιατρό, ο οποίος θα βεβαιώνει την πάθηση, και στη συνέχεια θα σφραγίζεται από τον ελεγκτή γιατρό.

Προσοχή: πρέπει να επισημαίνεται από τον γιατρό ή τους γιατρούς για πόσες και ποιες παθήσεις χορηγείται η συνεχιζόμενη θεραπεία, δηλαδή αν πάσχουμε από δύο ή τρία αυτοάνοσα νοσήματα πρέπει να βεβαιωθούν όλα για να δικαιούμαστε θεραπεία για αυτά. Δεν καλύπτεται θεραπεία για πάθηση που θα εκδηλωθεί κατά την διάρκεια χορήγησης ήδη συνεχιζόμενης θεραπείας για άλλη πάθηση.

Τέλος προσκομίζεται στον αρμόδιο υπάλληλο του ασφαλιστικού ταμείου, ο οποίος βεβαιώνει την ασφαλιστική ικανότητα (για παν ενδεχόμενο έχετε μαζί σας εκτυπωμένη και την εγκύκλιο 41/2001).

Εγκύκλιος 43/2001:
Ιατρική Περίθαλψη λόγω
Συνεχιζόμενης Θεραπείας

Έντυπο Παρατάσεις
Συνεχιζόμενης Θεραπείας

 

Σημείωση: Η Κ.Υ.Α. για τη δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα αφορά όλους, αλλά η Εγκύκλιος 43/2001 αφορά τους εγγεγραμμένους στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ). Οι εγγεγραμμένοι σε άλλα ταμεία θα πρέπει να απευθυνθούν στο αντίστοιχο ταμείο τους για περισσότερες πληροφορίες. 

Facebook
YouTube