Φάκελος Ασφάλισης Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Μετά την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας και την εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης, ο προσωπικός ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) που παρέχει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Με την χρήση του ΦΑΥ μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση στις δαπάνες υπηρεσιών υγείας που έχουν αποζημιωθεί (πχ. προϊόντα ειδικής διατροφής), στις Ιατρικές Πράξεις, Γνωματεύσεις και άλλα στοιχεία που τον αφορούν και είναι καταγεγραμμένα στα Πληροφοριακά Συστήματά του.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τον τρόπο ενεργοποίησης της Άυλης Συνταγογράφησης και Εγγραφής στον ΦΑΥ:

Οδηγός ενεργοποίησης Άυλης Συνταγογράφησης

Η ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης γίνεται μέσα από το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της ΗΔΙΚΑ:

Είσοδος στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Για την ενεργοποίηση ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Οδηγός ενεργοποίησης άυλης συνταγογράφησης

Η ενεργοποίηση και είσοδος στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  1. Μέσω δημιουργίας ξεχωριστού λογαριασμού, όπου απαιτείται η επίσκεψη στο τοπικό παράρτημα του ΕΟΠΥΥ ή σε οποιοδήποτε ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.
  2. Μέσω κωδικών TaxisNet, όπου ενεργοποιείται αυτόματα η υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει δημιουργηθεί νωρίτερα λογαριασμός ΦΑΥ (έστω κι αν δεν έχει ενεργοποιηθεί).
1. Οδηγός δημιουργίας, ενεργοποίησης λογαριασμού και σύνδεσης στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

Η εγγραφή στον ΦΑΥ πραγματοποιείται με τους κωδικούς ΤΑΧΙSnet και τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου τους στην υπηρεσία πιστοποίησης στοιχείων ασφάλισης από την κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ:

Εγγραφή στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας.

Με την επιλογή Εγγραφή Χρήστη θα ζητηθεί πιστοποίηση μέσω κωδικών ΑΑΔΕ (TaxisNet):

Αφού ολοκληρωθεί η πιστοποίηση εμφανίζεται η Φόρμα Εγγραφής, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί:

Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό αίτησης τον οποίο θα πρέπει να εκτυπώσετε ή να καταγράψετε:

Στη συνέχεια, όταν πραγματοποιήσετε επίσκεψη στο τοπικό παράρτημα του ΕΟΠΥΥ ή σε οποιοδήποτε ιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή σε ΠΕ.ΔΙ., με μια φωτοτυπία της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου και με τον μοναδικό κωδικό αίτησης, ενεργοποιείται η υπηρεσία του ΦΑΥ.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω μπορείτε να συνδεθείτε με τον Κωδικό Χρήστη και Συνθηματικό που δηλώσατε προηγουμένως από το site του ΕΟΠΥΥ στη διεύθυνση:
https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml

2. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet

Από τον Απρίλιο 2020 δόθηκε η δυνατότητα εισόδου στον ΦΑΥ με Σύνδεση μέσω Κωδικών ΤΑΧΙSΝΕΤ και αφορά μόνο σε περιπτώσεις πολιτών που κάνουν είσοδο στην υπηρεσία πρώτη φορά. Αν για κάποιο λόγο χρειάζεται εισαγωγή με τους Κωδικούς ΤΑΧΙΝΕΤ αλλά έχει προηγηθεί προηγούμενη είσοδο με την διαδικασία που περιεγράφηκε παραπάνω (βλ. Κωδικό Χρήστη / Συνθηματικό) παρακαλούμε αποστείλατε email στο [email protected] αναφέροντας το όνομα χρήστη σας

Για σύνδεση μέσω κωδικών TAXISNET πηγαίνετε από το site του ΕΟΠΥΥ στη διεύθυνση:
https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml

Εκεί επιλέγετε το κουμπί “Σύνδεση με Κωδικούς TAXISNET” και αυτόματα ανοίγει η σελίδα της ΑΑΔΕ:

Μόλις εισάγετε σωστά τους κωδικούς TAXISNET το σύστημα ζητάει εξουσιοδότηση για να συνεχίσει:

Και αφού πατήσετε το κουμπί “Εξουσιοδότηση”, τότε επιστρέφετε στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ, όπου σας ζητείται ο ΑΜΚΑ σας:

Εισάγετε τον ΑΜΚΑ, πατήστε το κουμπί “Είσοδος” και βρίσκεστε στον προσωπικό σας ΦΑΥ.


Σύνδεση στον ΦΑΥ

 

Συνδεθείτε στον ΦΑΥ πατώντας το παρακάτω κουμπί:

Σύνδεση στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

Σας προτείνουμε τη δημιουργία σελιδοδείκτη της διεύθυνσης αυτής στον Περιηγητή σας (browser) για άμεση πρόσβαση.

Μόλις συνδεθείτε θα είναι διαθέσιμες σε εσάς όλες οι πληροφορίες του φακέλου σας, τις οποίες μπορείτε να δείτε επιλέγοντας την αντίστοιχη κατηγορία:

Φάκελος Ασφάλισης Υγείας
Γνωματεύσεις Άυλης Συνταγογράφησης

Εφόσον η ετήσια συνταγογράφηση των σκευασμάτων ειδικής διατροφής έχει υλοποιηθεί άυλα, οι μηνιαίες γνωματεύσεις είναι διαθέσιμες στον Φ.Α.Υ. στην κατηγορία Φάκελος Γνωματεύσεις και ξεχωρίζουν γιατί έχουν τη λέξη “ΝΑΙ” στο πεδίο “Έκτακτα Μέτρα“:

Προσοχή: Κάθε γνωμάτευση έχει μοναδικό κωδικό και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (στήλη Διάρκεια). Το 10ήμερο εκτέλεσης των συνταγών από την έναρξη της χρονικής περιόδου εξακολουθεί να ισχύει, οπότε οι ημερομηνίες αποδείξεων από τις δαπάνες θα πρέπει να είναι μέχρι 10 ημέρες από την έναρξη της περιόδου Διάρκειας (πχ. στην παραπάνω εικόνα από 21 ώς 30 του κάθε μήνα). Ο κωδικός της γνωμάτευσης που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο της κατάθεσης για τη μηνιαία δαπάνη, θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση αποζημίωσης κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ.

Εμφάνιση Φακέλου Ασφάλισης Υγείας Προστατευόμενων Μελών

Στην αρχική σελίδα του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας, στο πάνω δεξί μέρος, υπάρχει το πεδίο αναζήτησης Α.Μ.Κ.Α. απ’ όπου γίνεται αναζήτηση των προστατευόμενων (έμμεσων) μελών που ανήκουν στην ασφαλιστική μερίδα του χρήστη που έχει συνδεθεί, μέσω του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Καταχωρώντας στο πεδίο αυτό τον Α.Μ.Κ.Α. του προστατευόμενου μέλους και πατώντας το μεγεθυντικό φακό, η σελίδα πλέον εμφανίζει τα στοιχεία του φακέλου του προστατευόμενου μέλους.

 

Με την επιλογή «Επιστροφή στον Α.Μ.Κ.Α. μου», επιστρέφετε στα στοιχεία του προσωπικού του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας του εγγεγραμμένου χρήστη.

Σημειώνεται ότι, η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τα προστατευόμενα (έμμεσα) μέλη με ηλικία μικρότερη των 18 ετών, τα οποία δεν έχουν προσωπικά πιστοποιηθεί στον Φάκελο.

Περισσότερες πληροφορίες για την ενεργοποίηση και τη διαχείριση του ΦΑΥ
Facebook
YouTube