Διαδικασία Απαλλαγής Στράτευσης λόγω Κοιλιοκάκης

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 11/2014 (ΦΕΚ 17/Α/29-1-2014) για την Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά, οι πάσχοντες από “εντεροπάθεια από γλουτένη ιστολογικά τεκμηριωμένη” εμπίπτουν στην κατηγορία Ι/5 και απαλλάσσονται από τη στράτευση (α/α 760 του πίνακα Νοσημάτων).

Η διαδικασία απαλλαγής έχει ως εξής:

  • Αν υπάρχει αναβολή λόγω σπουδών, κτλ, θα πρέπει να γίνει άρση της στη στρατολογία ή σε ένα ΚΕΠ με ταυτότητα.
  • Μόλις έρθει το συστημένο χαρτί παρουσίασης στο σπίτι, πρέπει το μέσα στο τελευταίο πενθήμερο πριν την ημερομηνία κατάταξης να πάτε στη Στρατολογική Υπηρεσία και να ζητήσετε ραντεβού στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών. Από εκεί σας δίνουν ένα παραπεμπτικό που αφορά ραντεβού σε εξωτερικά στρατιωτικά ιατρεία, πχ. στο 424 με γαστρεντερολόγο.
  • Στο ραντεβού χρειάζεται να παρουσιάσετε μια απλή γνωμάτευση από ιατρό δημόσιου νοσοκομείου, με ημερομηνία του τρέχοντος έτους, όπου αναφέρεται ότι πάσχετε από την κοιλιοκάκη από την Χ ηλικία και ότι σας παρακολουθεί ο ίδιος. Στη συνέχεια ο στρατιωτικός ιατρός θα σας δώσει ένα νέο χαρτί που θα αναγράφει ότι η πάθησή σας είναι για απαλλαγή (Ι/5).
  • Με το χαρτί αυτό πηγαίνετε πάλι στη Στρατολογική Υπηρεσία και κάνετε αίτηση για νέο ραντεβού στην Επιτροπή Απαλλαγών. Θα σας έρθει συστημένο γράμμα εντός των επόμενων ημερών με τα τηλέφωνα της επιτροπής.
  • Παίρνετε τηλέφωνο και κλείνετε το ραντεβού.
  • Πηγαίνετε στην επιτροπή με τη γνωμάτευση ότι έχετε κοιλιοκάκη και η επιτροπή κρίνει ότι ανήκετε στην κατηγορία Ι/5.
  • Σε δύο εβδομάδες το πολύ, η απαλλαγή έχει περαστεί στο σύστημα, οπότε πηγαίνετε στη στρατολογία για να παραλάβετε το τελικό πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Προσοχή: Είναι απαραίτητο να έχετε πάντα την ταυτότητα μαζί σας, καθώς και αρκετά φωτοαντίγραφα της επίσημης γνωμάτευσης και των ιστολογικών εξετάσεών σας, επειδή σε κάθε βήμα μπορεί χρειαστεί να κρατήσουν κι από ένα!

Η κατάταξη σε κάποια κατηγορία Σωματικής Ικανότητας δεν έχει καμία επίπτωση στην πολιτική ζωή του στρατεύσιμου, αφού από το τέλος του 2000 δεν αναγράφεται στα πιστοποιητικά Τύπου Α της στρατολογίας. Η σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 29/11/2000 ορίζει ότι τα πιστοποιητικά της Στρατολογίας δε θα αναφέρονται στη Σωματική Ικανότητα του στρατεύσιμου ή στους λόγους για τους οποίους εξαιρέθηκε από τη στράτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις κατά τόπους στρατολογικές υπηρεσίες.

Facebook
YouTube