Μελέτη Υγείας Ηπείρου

Η Μελέτη Υγείας Ηπείρου είναι μια πρωτοποριακή προοπτική επιδημιολογική μελέτη που θα διερευνήσει την αιτιολογία χρόνιων πολυπαραγοντικών νοσημάτων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας των Ηπειρωτών, και κατ’ επέκταση όλων των Ελλήνων.

Θα μελετήθούν 10.000 μόνιμοι κάτοικοι της Ηπείρου ηλικίας 25 έως 70 ετών, από τους οποίους θα συλλεχθούν λεπτομερείς πληροφορίες αποτελούμενες από ερωτηματολόγια και μετρήσεις κλινικών και βιοχημικών δεικτών. Μέσω του σχεδιασμού της μελέτης θα είναι εφικτός ο εντοπισμός ατόμων στα πρώιμα στάδια νοσημάτων, η μελέτη της φυσικής ιστορίας τους και η ανάδειξη βιοδεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένη πρόληψη, θεραπεία και πρόγνωση.

Στόχος είναι η δημιουργία μια μοναδικής για τα Ελληνικά χρονικά πλούσιας βιοτράπεζας που θα χρησιμοποιηθεί για σημαντική βιοϊατρική έρευνα και καινοτόμο επιχειρηματικότητα στο εγγύς και απώτερο μέλλον.

Προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ.

Δηλώσεις συμμετοχής online εδώ ή τηλεφωνικά στο 693.743.6798.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα: https://ehs.med.uoi.gr/

Μελέτη Υγείας Ηπείρου
Facebook
YouTube