Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών εκλογών της 27ης Φεβρουαρίου 2022 και έπειτα από την πρώτη συνεδρίαση των εκλεγέντων μελών συγκροτήθηκε το σώμα του νέου Δ.Σ. της Εστίας της Κοιλιοκάκης. Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανανέωση της θητείας της προέδρου Χριστίνας Καλαμπόκη και για την επόμενη διετία, ενώ οι υπόλοιπες αρμοδιότητες συμφωνήθηκαν ως εξής:

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παρίσης
Γεν. Γραμματέας: Κατερίνα Τσιατούρα
Ταμίας: Χρύσα Γεωργοπούλου
Μέλη: Άννα Τσαμπούρη, Γιάννης Τσιρώνης, Χρυσούλα Βασιλειάδου

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Facebook
YouTube